Wat is cross docking?

Inhoud van de pagina

Misschien heb je al wel eens gehoord van cross docking, maar wat is het nou precies? Cross docking is een proces binnen de logistiek dat is gericht op het kleiner maken van de grootte van zendingen en het inkorten van de doorlooptijden. Als onderneming streef je ernaar om de voorraden zo klein mogelijk te houden en toch snelle levertijden te garanderen. Daar bestaan verschillende opties voor, cross docking is een populaire oplossing hiervoor. In dit artikel hebben we het over cross docking en de voor- en nadelen hiervan, maar ook over de mogelijkheden die voorraadbeheersoftware biedt.

Wat betekent cross docking?

Cross docking is een logistiek proces waarbij inkomende goederen meteen vanaf de ontvangstlocatie worden verplaatst naar de uitgaande locatie zonder dat ze tussendoor worden opgeslagen. Cross docking kan incidenteel worden toegepast (afhandelen van verkooporders bij onbeschikbaarheid van voorraden), maar kan ook een structurele oplossing zijn. Cross docking wordt bijvoorbeeld veelvuldig toegepast door postdiensten die inkomende goederen (bv. pakjes of brieven) sorteren en automatisch naar de juiste uitgaande locatie brengen. Ook bij distributiecentra in de e-commerce, waarbij wordt gerekend op diverse magazijnen, is cross docking wel vaker een noodzakelijke tussenschakel om de goederenstroom efficiënt te ordenen.

Over het algemeen wordt voor cross docking een rechthoekig gebouw gebruikt waarbij aan de ene zijde de inkomende voertuigen arriveren en aan de andere zijde de uitgaande voertuigen wachten om geladen te worden. Onderweg wordt voor iedere goed bepaald in welk uitgaand voertuig het terecht moet komen.

Wat zijn de voordelen?

Eén van de grootste voordelen van cross docking is dat er veel meer snelheid in het proces kan worden toegepast. Verdere pickprocessen zijn onnodig, en ook is er geen sprake van opname in de voorraad. De goederen worden uitgeladen uit de inkomende trailer en direct in de vertrekkende trailer gezet. Dit houdt in dat de goederen in normale gevallen (veel) minder dan 24 uur in de crossdock blijven staan. In sommige gevallen is die tijd zelfs korter dan één uur! Cross docking levert niet alleen meer tijd op, er worden ook kosten mee bespaard. Omdat de goederen niet in de voorraad worden opgenomen en makkelijk kunnen worden gebundeld met andere producten, is er minder geld nodig voor opslag, arbeid en transport. Zendingen kunnen sneller en frequenter, zonder een onnodig lange doorlooptijd.

Wat zijn de nadelen?

Cross docking klinkt dus ideaal, maar soms zijn er ook aanpassingen nodig om aan effectieve cross docking te kunnen doen. Er moet passend materiaal worden gebruikt, zoals geschikte voertuigen. Ook eventuele partners of distributiecentra waar mee samengewerkt wordt, moeten over deze materialen beschikken en dat is niet altijd het geval. Het wordt dan al snel moeilijker om cross docking door te voeren.

Hoe maak je cross docking efficiënt?

Cross docking kan een goede oplossing zijn om goederen sneller van a naar b te krijgen zonder opslag. Het is echter wel van groot belang dat alle goederen ook echt dezelfde bestemming hebben. Het scheiden van goederen, omdat deze een andere bestemming hebben, is tijdrovend en maakt cross docking juist inefficiënt. Een goed voorraadsysteen is dus van groot belang. Gelukkig kan je bij ons verschillende voorraadsoftware vergelijken en heb je direct alle informatie die je nodig hebt.