SMART

Inhoud van de pagina

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelstellingen met deze methode opstelt, worden ze duidelijk en concreet.

Je maakt doelen SMART in 5 simpele stappen:

 1. specifiek zijn.
 2. meetbaar maken.
 3. acceptabel voor jezelf en anderen.
 4. realistisch uitvoeren.
 5. tijdgebonden maken.

Een voorbeeld van een persoonlijke SMARTdoelstelling zou kunnen zijn: Ik wil binnen vandaag en 1 januari 2022 vijftien kilogram afvallen. Deze doelstelling is SMART, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. De doelstelling is in ieder geval specifiek, meetbaar en tijdsgebonden.

De vijf letters van SMART

 • Specifiek.
 • Meetbaar.
 • Acceptabel.
 • Realistisch.
 • Tijdsgebonden.

22 apr. 2022

De SMART-methode is dus letterlijk een slimme manier om doelstellingen efficiënt te formuleren.

 1. SMART staat voor: …
 2. Hoe formuleer ik SMART-doelen? …
 3. Specifiek: stel duidelijke doelen. …
 4. Meetbaar: maak je doelstelling meetbaar. …
 5. Acceptabel: iedereen moet achter je doel staan. …
 6. Realistisch: je doel moet uitdagen.

Meer items…•4 sep. 2015

Een SMART-geformuleerde doelstelling leidt tot een duidelijk en haalbaar actieplan waar voldoende draagvlak voor is, wat niet alleen handig is, maar ook jezelf en medewerkers kan motiveren. Bovendien weet je op de afgesproken datum ook daadwerkelijk of het doel behaald is, doordat dit meetbaar is.