NAW gegevens

Inhoud van de pagina

NAWgegevens staat voor de standaard gegevens van een persoon die nodig zijn voor de identificatie van een persoon. ‘N’ staat voor Naam, ‘A’ staat voor Adres en ‘W’ staat voor Woonplaats. Dit zijn beschermde gegevens waar in Europa volgens de wet AVG mee omgegaan dient te worden.

Je kunt hiervoor terecht bij de Kamer van Koophandel. Waar tal van gegevens te vinden zijn van ondernemingen, rechtspersonen en freelancers. Echter mag je de NAW gegevens na het opvragen niet altijd gebruiken omdat er expliciet toestemming nodig is vanuit de persoon.

De bekendste vormen zijn het woonadres, dat aangeeft waar een persoon woont (het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres).

NAW komt van het Nederlandstalige acroniem Naam Adres Woonplaats dat vaak wordt gebruikt in administratieve omgevingen. NAW comes from the Dutch acronym Naam Adres Woonplaats (Name, Address, City) which is often used in administrative environments.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Uw persoonsgegevens of van uw kinderen inzien Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder ‘Persoonlijke gegevens‘ zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD.