Javascript

Inhoud van de pagina

 • Chrome.
 • Edge.
 • Safari.
 • Firefox.
 • Opera.

Java is een OOP-programmeertaal terwijl JavaScript een OOP-scripttaal is. Met Java worden applicaties gemaakt die in een virtuele machine kunnen worden uitgevoerd. JavaScript-code kan alleen in een browser worden uitgevoerd. Java-code moet worden gecompileerd, terwijl JavaScript-code enkel uit tekst bestaat.

Klik op het pictogram Gereedschap op de werkbalk. Klik op Opties > Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud. Blader naar het gedeelte JavaScript en klik op Toestaan dat alle sites JavaScript uitvoeren (aanbevolen).

Java in de browser activeren via het Java-configuratiescherm

 1. Klik in het Java-configuratiescherm op het tabblad Security (Beveiliging).
 2. Selecteer de optie Enable Java content in the browser (Java-inhoud in de browser activeren).
 3. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op OK om de wijzigingen te bevestigen.

Meer items…

JavaScript activeren in een browser

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik op. Instellingen.
 3. Klik op Beveiliging en privacy.
 4. Klik op Site-instellingen.
 5. Klik op JavaScript.
 6. Selecteer Sites kunnen JavaScript gebruiken.

JavaScript is een scripttaal waarmee je webpagina’s interactief kan maken. Een stukje van een scripttaal bestaat uit een aantal opdrachten die de browser uitvoert. De browser ontvangt deze opdrachten als een HTML-pagina wordt ingeladen. De scripttaal staat namelijk in de HTML-code.