Embargo

Inhoud van de pagina

De belangrijkste maatregelen in het kort:

  • Olie. Er komt in de EU een verbod op de aankoop, invoer en overdracht van ruwe olie (binnen 6 maanden) en geraffineerde olieproducten (binnen 8 maanden) uit Rusland. …
  • Banken. …
  • Media. …
  • Export. …
  • Zakelijke diensten. …
  • Sanctielijst.

3 jun. 2022

Embargo staat voor een economisch politiek verbod op handel met een specifiek land. Daarnaast wordt het ook gebruikt om een tijdelijk verbod op publicatie in de pers aan te duiden, of het beperken van informatie tot een specifieke groep.

Voor bepaalde landen en entiteiten is toestemming van de overheid nodig voordat goederen, technologie en software kunnen worden geëxporteerd. Naar andere landen en entiteiten mogen helemaal geen goederen, technologie en software worden geëxporteerd.

Rusland reageerde met sancties tegen een aantal landen, waaronder een totaalverbod op de invoer van voedsel uit Australië, Canada, Noorwegen, Japan, de Verenigde Staten en de Europese Unie. De sancties werden sterk geïntensiveerd na de Russische invasie van Oekraïne in 2022.

Een embargo is een verzoek aan de pers om niet te publiceren voor een bepaald tijdstip. Deze aanpak vergroot de kans dat het nieuws na het aflopen van het embargo zoveel mogelijk aandacht tegelijk genereert.

In juni 2022 nam de Raad een zesde pakket sancties aan, dat onder meer de aankoop, invoer en overdracht van ruwe aardolie en bepaalde aardolieproducten uit Rusland naar de EU verbiedt.

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken.

rubriek – zelfstandig naamwoord uitspraak: ru-briek 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ het boek hoort onder de rubriek ‘geschiedenis’ 2. gedeelte van een tijdschrift dat over hetzelfde onderwerp gaat…

embargo – Tijdelijk verbod op publicatie van bepaalde informatie. Zo wordt vaak financiële informatie onder embargo aan de pers verstrekt.

Mogelijk via Frans embargo ‘beslag op schepen’ [1723] ontleend aan Spaans embargo ‘beslaglegging op (land)goederen’ [ ca. 1495], eerder ‘belemmering’ [1020], een afleiding bij het werkwoord embargar ‘belemmeren’ < vulgair Latijn *imbarricāre, afgeleid met in- 'in, op' van barra 'staaf, balk', zie → baar 3).