Bruto

Inhoud van de pagina

Je brutoloon is het bedrag dat je met je werkgever afspreekt in je contract of cao. Daar betaal je belasting en premies over. Het nettobedrag is wat je werkgever elke maand aan jou betaalt. We leggen uit waarom je nettoloon altijd lager is dan je brutoloon.