Briefing

Inhoud van de pagina

De briefing is op alle sturingsniveaus van de politie het moment waarop medewerkers, operationeel leidinggevenden, informa- tie, werkaanbod en capaciteit bij elkaar komen.

De briefing is op alle sturingsniveaus van de politie het moment waarop medewerkers, operationeel leidinggevenden, informa- tie, werkaanbod en capaciteit bij elkaar komen.

De briefing is op alle sturingsniveaus van de politie het moment waarop medewerkers, operationeel leidinggevenden, informa- tie, werkaanbod en capaciteit bij elkaar komen.

briefing; uitleg; instructie.