Boiler plate

Inhoud van de pagina

The problem with boilerplate is that it violates DRY. In essence, when you write boilerplate, you’re repeating the same code (or very similar code) across a number of classes. When that code needs to get changed, it’s not at all certain that the developer will remember all of the places that code was repeated.

Deze boilerplate clausule houdt in dat zekere bepalingen uit de overeenkomst, het einde daarvan zullen overleven. Een klassiek voorbeeld is de geheimhoudingsclausule of de clausule met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht.24 mrt. 2015

Let er wel op dat een boilerplate neutraal moet klinken. Je mag best opscheppen, maar doe dat dan met cijfers en feiten, niet met sloganeske taal. Niet zeker of je zelf wel aan een boilerplate wilt beginnen? Laat hem dan gewoon door ons schrijven!

Boilerplate is een term voor standaard onderdelen die deel uitmaken van een geheel. Dit kan dezelfde tekst zijn voor verschillende kranten of delen van een contract die steeds opnieuw terugkeren. In het geval van boilerplate code betreft het de delen code die gebruikt worden met weinig of geheel zonder aanpassingen.