Autoriteit

Inhoud van de pagina

betekent gezag, macht. Een persoon, die gezag of macht heeft, wordt een autoriteit genoemd.

Al dan niet via Oudfrans auctorité [1119; Rey] ontleend aan Latijn auctōritās ‘gezag, waarborg’, letterlijk ‘het auctor zijn’, afgeleid van auctor ‘ontwerper, schepper, woordvoerder, zegsman’, zie → auteur. Net als bij auteur is de -ct- onder invloed van het Frans geassimileerd tot -t-.

autoriteit (zn): bestuur, bewind, gezag, gezagsdrager, gouvernement, overheid, regime. autoriteit (zn): gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid.