KPI

Inhoud van de pagina

Zoals hierboven staat beschreven, staat de afkorting KPI voor Kritieke Prestatie Indicatoren. In het Engels wordt de afkorting KPI ook gebruikt, maar daar staat het voor Key Performance Indicators. KPI’s worden ook wel kengetallen genoemd.

De 10 voorwaarden van een KPI:

  1. KPI’s moeten echt key zijn.
  2. KPI’s moeten aansluiten bij de missie en visie.
  3. … en gekoppeld kunnen worden aan acties.
  4. Een KPI moet goed meetbaar zijn.
  5. Een goede KPI is concreet omschreven.
  6. Haalbaar en realistisch.
  7. Ook een KPI heeft draagvlak nodig.
  8. Vastlegging KPI moet eenvoudig zijn.

Meer items…

Voorbeelden van indicatoren uit het dagelijks leven

  1. Hoeveelheid brandstof. Als chauffeur onderzoek je een belangrijk gegeven: de hoeveelheid brandstof in de tank. …
  2. Lichaamstemperatuur. Een ander voorbeeld uit het leven van alledag: de lichaamstemperatuur als indicator voor ziekte en gezondheid.

Een KPI is een manier om de prestaties van een bedrijf, zijn werknemers, producten en campagnes te meten. KPI staat voor kritieke prestatie indicator, of key performance indicator in het Engels. Organisaties hebben doelen op een lange termijn die vertaald worden naar doelen op een korte termijn.

Specifiek: Het moet begrijpelijk geformuleerd zijn. Meetbaar: De gegevens zijn op elk moment te meten. Acceptabel: Het doel moet acceptabel zijn voor het management en de organisatie. Realistisch: Het moet haalbaar zijn met alle beschikbare middelen.

KPI-dashboards bewaken je voortgang en prestaties Voortgang bijhouden op basis van gestelde doelen, games die laten je zien hoe ver je bent, een app die een laadtijd laat zien, een TomTom die laat zien hoever je van je bestemming af bent.