Welke soorten voorraden zijn er?

Inhoud van de pagina

Er zijn talloze manieren om voorraden toe te wijzen. Zo heeft een slager bijvoorbeeld een voorraad vlees (grondstoffen), plastic zakjes (materialen), kruiden (onderdelen), snijmachines (gereedschappen). De voorraden zou je ook kunnen benoemen in functie van hun plaats in het vervaardigingsproces, op basis van de kostprijs of op basis van talloze andere factoren. Elke onderneming is anders, dat geldt ook voor de voorraden. Een voorraad bestaat uit goederen die beschikbaar zijn voor productie, verkoop of levering. Deze goederen hebben allemaal een waarde en moeten terugkomen in je boekhouding en op je balans verwerkt worden. Ook voor productie gebruikte goederen vallen onder je voorraad. Voorraden die na een korte periode weer verdwenen zijn noemen we ‘vlottende activa’. Dit zijn vaak goederen die omgezet worden in geld en dus verkocht worden.


Ontkoppelingsvoorraden

Wanneer we spreken van het ontkoppelen van voorraden van de goederenstroom spreken we over ontkoppelingsvoorraden. Zo zou een fietsfabrikant bijvoorbeeld telkens een nieuw fietswiel kunnen laten aanleveren wanneer een nieuwe fiets gemaakt wordt. Het wiel komt dan rechtstreeks in de fiets terecht en dit vormt één grote goederenstroom. Voor een enkel onderdeel van de fiets is deze goederenstroom helemaal niet efficiënt. Dat is de reden dat de fiets en het wiel van elkaar worden losgekoppeld in de goederenstroom. Het wiel wordt opgeslagen in een magazijn en wordt later getransporteerd naar de productielijn om toegevoegd te worden aan de fiets. Het onderscheid tussen de voorraden is in dit geval veel efficiënter en noemen we een ontkoppelingsvoorraad. We kunnen ontkoppelingsvoorraden onderscheiden tussen 5 soorten:


  • Serievoorraden
  • Veiligheidsvoorraden
  • Anticipatievoorraden
  • Buffervoorraden
  • Pijplijnvoorraden


Wat zijn de serievoorraden?

Om praktische en/of economische redenen worden veelal serievoorraden aangelegd. Het zijn voorraden waarbij het efficiënter is om direct grotere aantallen af te nemen dan slechts een enkel product. Zo is het vaak voordeliger om direct 1.000 producten aan te schaffen in plaats van 100.


Wat veiligheidsvoorraden?

Om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen worden veiligheidsvoorraden aangelegd. Met deze voorraden kunnen organisaties inspelen op gebeurtenissen die impact hebben op de voorraad. Met de huidige leveringsproblemen vanuit landen als China en India zijn veel bedrijven door de voorraden heen. Een veiligheidsvoorraad kan deze problemen oplossen.


Wat zijn anticipatievoorraden?

Wanneer je op voorhand weet dat de vraag naar je producten gaat stijgen kan je anticipatievoorraden aanleggen. Je speelt hiermee in op de verwachte groei op basis van de vraag van de consument. Dit zijn voorzienbare omstandigheden waarop je met anticipatievoorraden kan inspelen.


Wat zijn buffervoorraden?

Wanneer de markt stabiel is en er weinig voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden zijn, kan je gebruik maken van buffervoorraden. Kleine fluctuaties kunnen een enorme impact hebben op de goederenstroom en buffervoorraden kunnen dit opvangen. Een buffervoorraad kan je gebruiken wanneer een breekbaar product tijdens het transport in duizend scherven is gevallen. Met een buffervoorraad kan je deze schade opvangen.


Wat zijn pijplijnvoorraden?

Zoals de naam het al zegt zijn dit voorraden die in de pijplijn zitten. Deze zijn van of naar je magazijn onderweg, maar nog niet gearriveerd. Deze pijplijnvoorraden zijn nog onderweg en nemen dus nog geen ruimte in beslag in het magazijn. Met pijplijnvoorraden kan je ervoor zorgen dat je altijd goederen onderweg hebt en de stroom kunt synchroniseren. Soms heeft een organisatie te weinig plek in het magazijn waardoor het een groot aandeel in pijplijnvoorraden heeft. De goederenstroom is hierbij wel erg gevoelig voor foutjes, bijvoorbeeld pech bij de vrachtwagenchauffeur.