SWOT analyse

Inhoud van de pagina

Een SWOTanalyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in een oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. In vijf stappen maak je de SWOTanalyse en bepaal je de beste marketingstrategie voor je bedrijf.

Een persoonlijke SWOT Analyse is eigenlijk een invulschema met vier kwadranten, die je zelf eenvoudig kunt maken. Plaats in het kwadrant linksboven je sterktes en rechtsboven je zwaktes. Linksonder zet je je kansen en rechtsonder de bedreigingen. Probeer om in alle kwadranten ten minste 3 of 4 aspecten te benoemen.

SWOT-analyse maken (in 3 stappen)

  1. Onderzoek de sterktes en zwaktes.
  2. Onderzoek de kansen en bedreigingen.
  3. Maak een tabel en zet de belangrijkste punten in de SWOT-analyse.

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Strengths zijn de interne positieve punten en Weaknesses de interne negatieve punten. Deze twee aspecten van de SWOTanalyse vormen samen de interne analyse.

Situatieanalyse maken Bij de situatieanalyse onderzoek je de huidige stand van zaken. Formuleer de doelstellingen van je onderzoek en voer de analyse van de externe omgeving en de analyse van de interne omgeving uit. Dit levert sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen op.

Open je Word-document, ga naar je Invoegtoepassingen en selecteer Lucidchart in het tabblad Invoegen. 4. Selecteer je SWOTanalyse uit de lijst met documenten om deze in te voegen in je Word-document.