Percentage berekenen

Inhoud van de pagina

Kijk maar:

  1. Vraag: hoeveel is 30% van 80?
  2. Oplossing:
  3. 80/100 = 0,8 (want je schuift de komma twee plekken naar links: 80,0 > 8,0 > 0,8)
  4. 0,8 x 30 = 24.
  5. Dus 30% van €80,00 is €24,00.
  6. We willen graag weer 30% van 80 weten.
  7. 30 / 100 = 0,3 (gewoon de komma twee plekken naar links)
  8. 0,3 x 80 = 24.

Meer items…

1/5 deel = 0,2 × 100 % = 20 %

Hoe bereken je hoeveel procent een bedrag van een ander bedrag is? Om uit te rekenen hoeveel % iets is, deel je het nieuwe bedrag door het oude bedrag. Daarna vermenigvuldig (keer) je het met 100.

In goede termen is dat dus: ((nieuw getal – oud getal) : oud getal) x 100. Eerst haal je het oude getal van het nieuwe getal af. Dit antwoord deel je door het oude getal en de uitkomst daarvan doe je dan keer 100.

Hoe bereken je procenten? Je kunt procenten berekenen door eerst 1% uit te rekenen. Je deelt dan het getal door 100. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met het percentage dat je wilt weten.

Berekening van het percentage: Het berekenen van een percentage betekent het schatten van de overeenkomst of het verschil die er mathematisch bestaat tussen twee getallen. Om dit te doen, moet men beide getallen delen en het resultaat met honderd vermenigvuldigen.