Heuristieken

Inhoud van de pagina

wat zijn heuristieken?

Wat zijn de drie heuristieken in de psychologie? In hun eerste onderzoek stelden Tversky en Kahneman drie heuristieken voor: beschikbaarheid, representativiteit en verankering en aanpassing.

Heuristiek (Grieks heuriskein = vinden, vergelijk heurèka = ik heb het gevonden) is de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Zij legt zich erop toe om methodisch en systematisch op uitvindingen en ontdekkingen te komen.

Een heuristiek is een mentale shortcut die mensen in staat stelt om problemen op te lossen en snel en efficiënt te oordelen. . Heuristieken zijn in veel situaties nuttig, maar kunnen ook leiden tot cognitieve vooroordelen.

Heuristieken bij het beslissen en beoordelen Je zoekt naar bevestiging en laat ontkrachtende informatie achterwege of negeert het. Hindsight bias: de neiging om na afloop van een gebeurtenis te twijfelen aan andermans beslissingen en te denken dat jij het van tevoren hebt zien aankomen.

Heuristieken zijn regels die je brein toepast als filter. Er zijn simpelweg teveel keuzes die op een dag gemaakt moeten worden om over alles rationeel na te denken. Als marketeer maar zeker ook als online marketeer is het belangrijk om van het bestaan van snelkoppelingen in je brein te weten.

Heuristische analyses worden gebruikt om virussen te detecteren door naar verdachte onderdelen te zoeken in de code. Ze zijn ontworpen om onbekende/nieuwe virussen en aangepaste versies van bestaande dreigingen te vinden.

Een globale procedure om een beslissing te nemen, zich een mening te vormen of een probleem op te lossen zonder dat er sprake is van een specifieke oplossingsmethode (algoritme) of dat alle mogelijkheden bekend zijn, die van invloed zijn om een rationeel correcte oplossing te vinden.

Welke problemen kunnen worden opgelost door middel van heuristiek? Alleen op heuristiek vertrouwen om een probleem op te lossen werkt goed als snelle oplossing of wanneer de alternatieve oplossing onpraktisch is – het kan te duur zijn, onbruikbaar in de huidige omgeving of een langetermijnproject zijn.

Wat is het verschil tussen een algoritme en een heuristiek? Een algoritme is elke set regels om iets te doen die een juiste uitkomst garandeerd. Een heuristiek is een algoritme dat geen correcte oplossing garandeert. Een goede heuristiek is een heuristiek die je ofwel de juiste, ofwel meestal een goede oplossing biedt.

  1. Visibility of system status (zichtbaarheid van de status)
  2. Match between system and the real world (relatie tussen website en bezoeker)
  3. User control and freedom (zekerheid en controle)
  4. Consistency and standards (consistentie en standaarden)
  5. Error prevention (voorkom fouten)
  6. Recognition rather then recall (erken fouten, los ze op en informeer de gebruikers)
  7. Flexibility and efficiency of use (flexibiliteit en efficiency)
  8. Aesthetic and minimalist design (vorm en minimalisme)
  9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors (help gebruikers herkennen, herstellen en diagnosticeren van fouten)
  10. Help and documentation (bied een helpende hand)

Handige video’s