Geanonimiseerd

Inhoud van de pagina

Anonimiseren kan zo makkelijk zijn als identificeerbare gegevens onleesbaar maken, bijvoorbeeld door met een zwarte stift de geboortedatum van een persoon in een document door te strepen. Hierdoor is de geboortedatum van de betreffende persoon niet meer te gebruiken als informatie om de persoon te identificeren.

Anonieme gegevens zijn gegevens die geen betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij zijn de persoonsgegevens zodanig anoniem gemaakt dat een betrokkene niet of niet meer identificeerbaar is.

Een emailadres is een persoonsgegeven, wanneer deze bij een specifiek persoon hoort. Bijvoorbeeld omdat de naam van de persoon erin verwerkt zit, maar ook het info@bedrijfsnaam.nl adres als het een emailadres van ZZP’er is, die zelf dat emailadres beheert.

Anonimiseren, ook wel datamasking genoemd, is een methode waarbij persoonsgegevens zodanig worden bewerkt dat deze niet meer gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren. Deze bewerking is onomkeerbaar. Anonimisering kan op een aantal verschillende manieren worden gerealiseerd.

De definities die in dit document zijn opgenomen, zijn in de AVG niet wezenlijk veranderd en dus nog steeds relevant: het essentiële verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren is dat anonimiseren een onomkeerbaar proces is en pseudonimiseren een omkeerbaar proces.

De Registratiekamer is van mening dat een volledig IPadres in veel gevallen als persoonsgegeven moet worden beschouwd. Hierdoor vallen verwerkingen van IP-adressen over het algemeen onder de reikwijdte van de privacywetgeving. De verschijningsvorm van het IPadres is hier echter bepalend voor.

“Anonimiseren betekent verwisseling van persoonsgegevens in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw nemende ‘alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt kunnen worden’ door zowel een verantwoordelijke als een derde partij.

Hoe werkt pseudonimiseren? Tijdens het pseudonimiseren wordt er een algoritme gebruikt dat de direct identificerende persoonskenmerken vervangt door een versleutelde waarde. De sleutel die door dit algoritme wordt gebruikt, dient zeer zorgvuldig te worden bewaard.

De gegevens omtrent een natuurlijke persoon in dienst van een rechtspersoon of overheidsorganisatie (bestuursorgaan) worden geanonimiseerd. Zo moeten bijvoorbeeld de namen van directie, bestuursvertegenwoordigers of medewerkers van de rechtspersoon worden vervangen door hun rol in het proces (zie 1a en 1b).

Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die helemaal geen betrekking meer hebben op individuen. Er mogen bij anonimisering dus géén aanvullende gegevens beschikbaar zijn waarmee iemand alsnog een koppeling kan maken met een specifiek persoon.