Apenstaartje

Inhoud van de pagina

De oplossing is dan ook simpel: druk weer op Ctrl+Shift en je toetsenbord werkt weer zoals je gewend bent.

In dat geval is er nog een oplossing: via een Alt-combinatie krijg je het symbool voor het apenstaartje alsnog in beeld. Gebruik hiervoor Alt 064. Houd ‘Alt’ ingedrukt en achtereenvolgens de toetsen 0 + 6 + 4.

Het @-symbool (apenstaartje of ‘at-sign’) is eigenlijk al erg oud. In de zesde of zevende eeuw werd het gebruikt als schrijfwijze voor het Latijnse ‘ad’, wat ‘op’ of ‘naar’ betekent. Later zien we het terug als symbool voor het Engelse ‘at a price of’. Er stond dan bijvoorbeeld ergens op een bord ‘3 apples @ $0,10’.

@, uitgesproken als apenstaartje of at, is een symbolische afkorting van at of at the cost of (uit het Engels). Oorspronkelijk werd het gebruikt voor rekeningen, bijvoorbeeld: “7 widgets @ £2 ea [..]

Wat vast heeft meegeholpen, is dat de a de beginletter van het woord aap is. Ook in andere talen heeft het @-teken een bijnaam. In Duitsland spreekt men van een Klammeraffe (‘slingeraap’), Italianen noemen het teken chiocciola (‘slakje’), Grieken papaki (‘eendenkuiken’) en Denen snabel-a (‘olifantenslurf-a’).

In Nederland maken we over het algemeen gebruik van QWERTY-toetsenborden. Op dit type toetsenbord, maak je een apenstaartje door tegelijkertijd op de Shift- en 2-toets (boven de Q en de W) te drukken.