Ambulante handel

Inhoud van de pagina

Tot de ambulante handel worden gerekend: alle detailhandelsondernemingen die de verkoop van consumptiegoederen aan particulieren als hoofdfunctie uitoefenen én deze functie vanuit een marktkraam, verkoopwagen, grondplaats, standplaats op de openbare weg of vaartuig uitoefenen.

Een aanvraag moet aan de hand van een modelformulier ingediend worden bij één van de erkende ondernemingsloketten, die ingevolgde de nieuwe wet bevoegd zijn voor het afleveren van de leurkaarten. Alle types leurkaarten – ook die voor werknemers – moeten aangevraagd worden door de ondernemer/zaakvoerder.

Onder ‘ambulante zorgen’ verstaan we alle medische zorgen die je krijgt buiten een ziekenhuisopname. Denk maar aan een bezoek aan de huisarts of de specialist, een scan of echo, een behandeling bij de kinesist, … Ook wanneer je medicatie koopt bij de apotheker, valt dat onder de ambulante medische kosten.

Ambulante handel staat voor alle soorten verkoop die niet gebonden zijn aan een specifieke locatie. Denk hierbij aan huis-aan-huis verkoper, op markten of langs de weg. Het is mogelijk dat meerdere verkopers samenkomen op een markt of braderie, het kunnen ook individuele verkopers zijn.